Czytelnia naszego serwisu zaprasza

Bezpieczeństwo środowiska pracy

 1. Badania profilaktyczne dla pracowników.
 2. Bezpieczeństwo i organizacja pracy na składowisku i przy usuwaniu odpadów.
 3. Choroby zawodowe.
 4. Kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy?.
 5. Nowe znaki bezpieczeństwa.
 6. Ocena ryzyka zawodowego.
 7. Oświetlenie – uciążliwość, szkodliwość a może nic z tych rzeczy?.
 8. Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia.
 9. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – kiedy i jakie świadczenia przysługują pracownikowi.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 1. Apteczka pierwszej pomocy.
 2. Omdlenie.

Urządzenia techniczne, maszyny

 1. Obsługa urządzeń transportu bliskiego, a uprawnienia UDT.
 2. Wprowadzenie wózka jezdniowego do firmy – krok po kroku (od zakupu do eksploatacji).

Publikacje książkowe

 1. Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań – książka PDF (16,7 Mb).
 2. Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań – książka PDF (4,37 Mb).
 3. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy. pod redakcją Marty Znajmieckiej-Sikora, Bogny Kędzierskiej, Elżbiety Roszko, Wydawnictwo ego 2011 – książka PDF (3,67 Mb).
 4. Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z pod redakcją Marty Znajmieciej-Sikora i Elzbiety Roszko, Wydawnictwo ego 2010 – książka PDF (3,67 Mb).
 5. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych pod redakcją Marty Znajmieciej-Sikora i Bogny Kędzierskiej – książka PDF (1,95Mb).