Szkolenia UDT

Od ponad 15 lat prowadzimy szkolenia operatorów urządzeń transportu bliskiego (UTB) i organizujemy dla nich egzaminy kwalifikacyjne przed Urzędem Dozoru Technicznego (UDT). Nasze najpopularniejsze szkolenie dotyczy operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, jednak proponujemy Państwu naszą pełną ofertę szkoleń:

  1. Operator wózków jezdniowych podnośnikowych (kat. I, II, III WJO).
  2. Operator podestów ruchomych przejezdnych (kat. I P).
  3. Operator podestów ruchomych (kat. II P).
  4. Operator dźwigów (kat. I D).
  5. Operator dźwigów budowlanych (kat. II D).
  6. Operator suwnic (kat. I, II S).
  7. Operator cięgników (kat. I, II W).
  8. Operator żurawi (kat. I, II Ż).
  9. Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych (kat. WJK).
  10. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym.