Wymogi w zakresie bhp dla kierowców-operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Cel

Weryfikacja, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu bhp u kierowców-operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Profil uczestników

Kierowcy-operatorzy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 20 osób.

Czas trwania

6-8 godzin dydaktycznych (możliwe wydłużenie po rozbudowie programu pod indywidualne potrzeby Klienta).

Metody i środki dydaktyczne

  • ćwiczenia zespołowe,
  • dyskusja panelowa,
  • case study,
  • prezentacja multimedialna.

Program ramowy

  1. Analiza obowiązujących przepisów w oparciu o rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawę o dozorze technicznym.
  2. Przedstawienie aktualnych norm.
  3. Czynności kierowcy-operatora przy obsłudze wózków, przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami.
  4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
  5. Bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.
  6. Czynności kierowcy w czasie pracy z wózkami.

Szkolenie szczególnie polecane firmach, gdzie odnotowano wzrost wypadków przy pracy lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych z udziałem urządzeń transportu bliskiego (UTB). Organizujemy szkolenia zamknięte w tej tematyce na terenie całego kraju, do profilowane do potrzeb danego pracodawcy. Prosimy o kontakt z naszą firmą – przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę! Przez wiele lat obecności na rynku pomogliśmy już ponad tysiącu firmom.