Już od 2004 roku nasza firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu szkoleń. Najwyższą jakość naszych usług gwarantuje doświadczona kadra. Nasze umiejętności wykorzystujemy przy tworzeniu wysokiej klasy materiałów. Wyspecjalizowaliśmy się w następujących trzech głównych obszarach tematycznych:

Szkolenia bhp

Prawo pracy obliguje każdego pracodawcę do zapewnienia pracownikom szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp. Mając to na uwadze, realizujemy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp dla wszystkich kadr w języku polskim i angielskim. Oferujemy szkolenia e-learningowe, również „szyte na miarę” bazując na materiałach źródłowych Klienta i opracowaniach własnych. Przejdź do podstrony z pełnym wykazem szkoleń bhp.

Szkolenia i egzaminy elektroenergetyczne (tzw. „SEP”)

Jesteśmy czołowym dostawcą szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. Uczestnicy szkoleń otrzymują nasze autorskie materiały w formie profesjonalnie wydrukowanych książeczek. Egzaminy odbywają się przed Komisją Kwalifikacyjną nr 660, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przejdź do podstrony opisującej w pełni ten rodzaj szkoleń.

Szkolenia i egzaminy operatorów urządzeń transportu bliskiego (UTB)

Nasz ośrodek przygotowuje kandydatów do obsługi urządzeń transportu bliskiego do zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT. Mamy duże doświadczenie we współpracy z komisjami z wielu oddziałów UDT w Polsce. Każdego miesiąca realizujemy kilkanaście szkoleń z obsługi wózków, suwnic czy podestów. Przejdź do podstrony z opisem szkoleń dla operatorów i konserwatorów.

Szkolenia z pozostałych obszarów tematycznych

Oto pozostałe przykładowe szkolenia z naszej oferty:

Nasza oferta jest wciąż otwarta. Jesteśmy w stanie zorganizować każde szkolenie na najwyższym poziomie.

Doradztwo i serwis bhp (stały lub doraźny)

Od początku naszej działalności łączymy działalność szkoleniową z praktycznymi działaniami w obszarze bhp u naszych Klientów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług serwisowych i doradczych w obszarze bhp. Na stałe współpracujemy z kilkudziesięcioma podmiotami przede wszystkim na obszarze województwa łódzkiego.

Powiązane tematy

Informacja o naszej firmie.