Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek

Cel

Nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku,
 • organizacji i sposobów udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku,
 • wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania.

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy, osób wytypowanych przez przełożonych zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pierwszej pomocy oraz osób pracujących w miejscach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Grupa

Do 14 osób.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (8h x 45 minut). Na specjalne życzenia klientów szkolenia mogą być rozbudowane o kolejne 8 godzin dydaktycznych.

Metody i środki dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są przez lekarza lub ratownika medycznego w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Wykład prowadzony jest z prezentacją audiowizualną, natomiast Ćwiczenia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem manekinów do nauki resuscytacji z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED). Na życzenie Klientów ćwiczenia mogą być rozszerzone o pracę z manekinami dziecięcymi i noworodkowymi.

Zakres tematyczny

 1. Organizacja postępowania na miejscu wypadku.
 2. Ocena zagrożenia przez osoby udzielające pierwszej pomocy.
 3. Basic Live Support – podstawowe zabiegi ratujące życie.
 4. Ocena obrażeń u poszkodowanych.
 5. Zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych.
 6. Przygotowanie manualne do postępowania w najczęstszych zdarzeniach wypadkowych.
 7. Przygotowanie osób poszkodowanych do transportu.
 8. Sposoby powiadamiania służb ratowniczych.
 9. Aspekty prawne omawianych zagadnień.
 10. Wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki.
 11. Praktyczne ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz manekinami do ćwiczeń z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED).

szkolenia bhp Łódź Zgierz Aleksandrów Konstantynów pierwsza pomoc PCK BLS AED z defibrylatorem apteczki

Aktualne terminy szkoleń otwartych w naszym kalendarzu

Nie znaleziono szkoleń w kalendarzu.