Polityka jakości – Nasze cele!

Obszarem działalności naszej organizacji jest oferowanie naszym Klientom usług szkoleniowych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Misją naszej firmy jest szerzenie wśród pracodawców i pracowników zasad mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Naszym strategicznym celem jest zadowolenie odbiorców naszych usług poprzez dostarczanie najwyższej jakości szkoleń, przy jednoczesnym zwiększaniu zysków naszej organizacji. Oferowane przez nas szkolenia realizowane są na miarę wyzwań obecnego rynku.

Nasze cele są wypełniane poprzez:

  • terminowe wykonywanie zadań, zgodnie z aktualnym ustawodawstwem;
  • należyte wyselekcjonowanie szkoleniowców i doradców pozwalające w najwyższym stopniu spełnić wymagania i oczekiwania Klienta;
  • kształtowanie świadomości wśród wszystkich pracowników naszej organizacji – jak ważne jest ich indywidualne podejście do Klienta;
  • podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia oraz zapewnienia im odpowiedniej infrastruktury;
  • poszerzanie oferty o nowe formy i tematy szkoleń;
  • pozyskiwanie nowych Klientów i jak najlepsze rozpoznanie ich potrzeb;
  • ciągły nadzór, doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz spełnianie jego wymagań;
  • badanie zadowolenia klienta.

 

Wdrożyliśmy i utrzymujemy System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, dążymy do uzyskania wzrostu zadowolenia naszych Klientów. Możemy potwierdzić referencjami wysoką wiarygodność podejmowanych przez nas działań oraz wysoką jakość naszych usług.

Łódź, 1 września 2017 rok.

Adam Sikora

Zasoby powiązane

  1. Informacje o firmie.
  2. Certyfikat ISO (PDF)