Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Cel szkolenia

Celem szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego jest:

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do:

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób. Optymalne grupy są do 10 osób.

Czas trwania

6-8 godzin dydaktycznych (6-8 x 45 min).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Organizacja tego szkolenia jest możliwa również w formie samokształcenia kierowanego, w tym w dogodnej dla pracownika i pracodawcy formie e-learningowej.

Program ramowy

  1. Specyfika prowadzenia szkolenia na stanowisku pracy.
  2. Analiza podstaw prawnych szkoleń stanowiskowych.
  3. Metodyka prowadzenia szkolenia – instruktaż.
  4. Przygotowanie programu szkolenia dla stanowisk pracy.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2175)

Metodyka – dlaczego warto zamówić to szkolenie

Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji. Przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznej i efektywnej pracy jest fundamentem dla nowo zatrudnionych pracowników oraz dla podnoszenia kwalifikacji obecnych członków zespołu. W trakcie kursu uczestnicy uczą się, jak skutecznie prowadzić szkolenia bezpośrednio na miejscu pracy, co sprzyja lepszemu zrozumieniu realiów danego stanowiska pracy. Szkolenie to skupia się na rozwijaniu umiejętności dydaktycznych, analizie przepisów prawnych oraz metodach aktywizujących, które umożliwiają efektywne angażowanie i motywowanie pracowników do przestrzegania praktyk bezpieczeństwa. To inwestycja w kulturę pracy i zarządzanie bezpieczeństwem, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wypadków i zwiększenie produktywności.