Efekty kształcenia dla szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek

Poziom wiedzy

Uczestnik szkolenia:

 1. Wymienia zasady zachowania bezpieczeństwa na miejscu wypadku.
 2. Przywołuje podstawę prawną działań ratowniczych.
 3. Definiuje sposoby oceny obrażeń u osób poszkodowanych, w tym rozpoznawania stanów zagrożenia życia.
 4. Wymienia etapy resuscytacji wg standardu BLS i BLS AED.
 5. Przywołuje schemat postępowania przy zabezpieczeniu czynności życiowych u poszkodowanych na miejscu wypadku.
 6. Wymienia sposoby udzielania pomocy doraźnej w wybranych urazach.
 7. Przywołuje wyposażenie apteczki oraz definiuje instrukcję obsługi apteczki i sprzętu ratowniczego.

Poziom umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 1. Umie zachować zasady bezpieczeństwa na miejscu wypadku.
 2. Potrafi podjąć działania ratownicze zgodnie z obowiązująca podstawą prawną.
 3. Potrafi ocenić obrażenia u osób poszkodowanych, w tym rozpoznać stan zagrożenia życia.
 4. Potrafi wykonać resuscytację wg standardu BLS i BLS AED.
 5. Umie zabezpieczyć czynności życiowe u poszkodowanych na miejscu wypadku.
 6. Umie udzielić pomocy doraźnej w wybranych urazach.
 7. Potrafi obsługiwać apteczkę i sprzęt ratowniczy.

Poziom kompetencji (społecznych)

Uczestnik szkolenia:

 1. Posiada kompetencje, by ocenić obrażenia u osób poszkodowanych, w tym rozpoznać stan zagrożenia życia.
 2. Posiada kompetencje, by wykonać resuscytację wg standardu BLS i BLS AED oraz zabezpieczyć czynności życiowe u poszkodowanych na miejscu wypadku
 3. Posiada kompetencje, by udzielić pomocy doraźnej w wybranych urazach.
 4. Rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa na miejscu wypadku.
 5. Poczuwa się do odpowiedzialności za podjęcie działań ratowniczych na miejscu wypadku zgodnie z obowiązującą podstawą prawną.

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.
 3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 5. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
 6. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
 7. Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 8. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 9. Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 10. Efekty kształcenia – wykaz wszystkich szkoleń.