Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Poziom wiedzy

Uczestnik szkolenia:

 1. Przywołuje schemat organizacji bezpiecznej stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 2. Przywołuje podstawy prawne dotyczące rodzajów kwalifikacji i wymagań kwalifikacyjnych na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 3. Wymienia etapy przyjmowania urządzenia gazowe do eksploatacji i remontu.
 4. Wymienia wymogi ogólne dla pomieszczeń, w których eksploatowane są urządzenia lub instalacje.
 5. Definiuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 6. Przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
 7. Przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
 8. Przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 1. Umie zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 2. Potrafi wykonać pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi.
 3. Potrafi przyjąć urządzenie energetyczne do eksploatacji i remontu.
 4. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
 5. Jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
 6. Jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
 7. Jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom kompetencji (społecznych)

Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by:

 1. Zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 2. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
 4. Pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
 5. Pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.
 3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 5. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
 6. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
 7. Efekty kształcenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek.
 8. Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 9. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 10. Efekty kształcenia – wykaz wszystkich szkoleń.