Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Poziom wiedzy

Uczestnik szkolenia:
 1. Wymienia podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Definiuje czynniki zagrażające jego zdrowiu i życiu występujące na jego stanowisku pracy.
 3. Wymienia podstawowe zasady ochrony przed zagrożeniami.
 4. Przywołuje etapy postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarowego.
 5. Wymienia zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.

Poziom umiejętności

Uczestnik szkolenia:
 1. Potrafi wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Umie wskazać czynniki zagrażające życiu i zdrowiu, występujące na zajmowanym stanowisku pracy.
 3. Potrafi przeciwdziałać zagrożeniom i uciążliwościom poprzez właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 4. Potrafi zachowywać się zgodnie z obowiązującymi w organizacji procedurami podczas wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarem.
 5. Umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poziom kompetencji (społecznych)

Uczestnik szkolenia:
 1. Posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
 2. Rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 3. Ma wyrobione stanowisko odnośnie swojej aktywnej roli w przeciwdziałaniu zagrożeniom płynącym z naruszania zasad bezpiecznej pracy ze strony innych pracowników – na swoim stanowisku pracy oraz w zakładzie pracy.
 4. Poczuwa się do odpowiedzialności za upowszechnianie zachowań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.
 2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
 5. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
 6. Efekty kształcenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek.
 7. Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 8. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 9. Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 10. Efekty kształcenia – wykaz wszystkich szkoleń.