Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Poziom wiedzy

Uczestnik szkolenia:

 1. Przywołuje schemat organizacji bezpiecznej pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 2. Przywołuje podstawy prawne dotyczące rodzajów kwalifikacji i wymagań kwalifikacyjnych na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 3. Wymienia etapy przyjmowania urządzenia elektroenergetycznego do eksploatacji i remontu.
 4. Wymienia wymogi ogólne dla pomieszczeń, w których eksploatowane są urządzenia lub instalacje.
 5. Definiuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 6. Definiuje schemat postępowania w przypadku porażenia prądem.
 7. Przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
 8. Przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń elektrotermicznych na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
 9. Przywołuje wymogi do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 1. Umie zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 2. Potrafi wykonać pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi.
 3. Potrafi przyjąć urządzenie elektroenergetyczne do eksploatacji i remontu.
 4. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
 5. Umie zachować się w przypadku porażenia prądem.
 6. Jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
 7. Jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń elektrotermicznych na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
 8. Jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Poziom kompetencji (społecznych)

Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by:

 1. Zorganizować bezpieczną pracę na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 2. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym przy porażeniu prądem.
 3. Pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kv na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
 4. Pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń elektrotermicznych na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).
 5. Posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E).

Powiązane zasoby

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.
 3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
 4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 5. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
 6. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
 7. Efekty kształcenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek.
 8. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 9. Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 10. Efekty kształcenia – wykaz wszystkich szkoleń.