Efekty kształcenia

Poniżej znajduje się odniesienie do opisu poszczególnych efektów kształcenia po wybranych szkoleniach z naszej oferty:

  1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  2. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.
  3. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej.
  4. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
  5. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.
  6. Efekty kształcenia instruktażu ogólnego bhp (szkolenie wstępne).
  7. Efekty kształcenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek.
  8. Efekty kształcenia grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
  9. Efekty kształcenia grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
  10. Efekty kształcenia grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń otwartych realizowanych w naszym ośrodku.