Przykładowe pytania egzaminacyjne (grupa 2)

Pytania egzaminacyjne pochodzą z materiałów szkoleniowych udostępnianych uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń i egzaminów z zakresu grupy 2 (dozór i eksploatacja).
 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi:
  1. Do czego służy kocioł?
  2. Podaj rodzaje kotłów.
  3. Przedstaw podstawowe elementy kotła.
  4. Jakie parametry pracy kotła maja wpływ na bezpieczeństwo pracy kotła?
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW:
  1. Czy buduje się sieci parowe preizolowane i jaka jest ich zaleta?
  2. Do czego służą kompensatory?
  3. Dlaczego stosuje się podpory ruchome?
  4. Jaka jest rola odwodnień w sieci parowej i czy przy normalnej pracy powinny być one zamknięte?
  5. Do czego w armaturze zaporowej służy by-pass?
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50kW:
  1. Omów zasadę działania turbiny?
  2. Jakie znasz rodzaje turbin gazowych?
  3. Jakie znasz rodzaje regulacji turbin?
  4. Podaj klasyfikację turbin.
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW:
  1. Omów wymianę ciepła w wymiennikach.
  2. Co powoduje zmniejszenie współczynnika przenikania?
  3. Jakie znasz rodzaje wymienników ciepła?
  4. Jakie znasz urządzenia odwadniające i dlaczego się je stosuje?
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW:
  1. Wymień podstawowe elementy sprężarkowego urządzenia chłodniczego.
  2. Jaką rolę w urządzeniu sprężarkowym spełnia skraplacz?
  3. Wymień systemy chłodzenia skraplacza.
  4. Jakie są zalety systemu bezpośredniego oddawania ciepła skraplania do otoczenia zbudowanego na bazie agregatu ze skraplaczem chłodzonym powietrzem?
  5. Jaki element zabezpiecza agregat przed uszkodzeniem w przypadku wzrostu ciśnienia ponad dopuszczalne?
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW:
  1. Omów rodzaje pomp.
  2. Jakie są podstawowe parametry pomp?
  3. Omów zasadę działania pomp wirowych?
  4. W jaki sposób można regulować wydajność wentylatorów i dmuchaw?
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych:
  1. Podaj podstawowy podział sprężarek.
  2. Omów zasadę działania sprężarki tłokowej.
  3. W jaki sposób regulujemy wydajność sprężarek?
  4. Do czego służy filtr powietrzny?
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg:
  1. Jaka może być maksymalna wysokość zwału dla groszku?
  2. Przy jakiej temperaturze węgla w zwale należy rozpocząć walcowanie?
  3. Jaka temperatura jest uznawana za krytyczną dla węgla w zwale i do czego może ona doprowadzić?
  4. Jakie jest zadanie podajnika zainstalowanego pod wylotem zbiornika węgla?
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW:
  1. Podaj podstawowe wymagania dotyczące cieplnej pracy pieców przemysłowych?
  2. Wymień elementy konstrukcyjne pieców.
  3. Wymień rodzaje pieców?
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń:
  1. Jakie są wady termometrów manometrycznych?
  2. Wymień układy w jakich mogą pracować mierniki termometrów rezystancyjnych.
  3. Jakie zjawisko wykorzystuje ciśnieniomierz z rurką Bourdona?
  4. Jak długich prostoliniowych odcinków wymagają przepływomierze wirnikowe.

Zasoby powiązane

 1. Przykładowe pytania egzaminacyjne – część ogólna.
 2. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 1.
 3. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 3.
 4. Aktualne terminy szkoleń z dozoru i eksploatacji z egzaminami.
 5. Skład Komisji Kwalifikacyjnej i jej zakres uprawnień.