Przykładowe pytania egzaminacyjne (część ogólna)

Pytania egzaminacyjne pochodzą z materiałów szkoleniowych udostępnianych uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń i egzaminów.

 1. Wymień obowiązki pracownika w zakresie bhp?
 2. Wymień prawa pracownika w zakresie bhp?
 3. Kto wydaje kwalifikacje D i E oraz na jaki okres?
 4. Wymień osoby funkcyjne występujące w organizacji bezpiecznej pracy?
 5. Jakie są formy wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych?
 6. Jakie prace można wykonywać bez polecenia pisemnego?
 7. Jakie osoby mogą prowadzić eksploatację urządzeń, sieci i instalacji energetycznych?
 8. W jakim celu opracowuje się szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa: stanowiskowe, eksploatacyjne?
 9. Kto zatwierdza instrukcje szczegółowe i bhp?
 10. Jakie dokumenty są niezbędne do przyjęcia urządzenia do eksploatacji?
 11. Kto dokonuje oceny stanu technicznego urządzeń?
 12. Kto podejmuje ostateczną decyzję o wycofaniu urządzenia i na czyj wniosek?
 13. Kiedy należy wycofać urządzenie z eksploatacji?
 14. Jaką rolę pełni ochrona przeciwpożarowa?
 15. Wymień elementy łańcucha ratunkowego?
 16. Wymień czynniki wpływające na ciężkość porażenia prądem?

Zasoby powiązane

 1. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 1.
 2. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 2.
 3. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 3.
 4. Aktualne terminy szkoleń z dozoru i eksploatacji z egzaminami.
 5. Skład Komisji Kwalifikacyjnej i jej zakres uprawnień.