Komisja kwalifikacyjna nr 723 – jej skład osobowy i zakres uprawnień

Nasza firma współpracuje od grudnia  2020 roku z Komisją Kwalifikacyjną nr 723. Komisja ta działa przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy. Szkolenia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych również organizujemy we współpracy ze stowarzyszeniem.

Komisja Kwalifikacyjna nr 723

W dniu 10 grudnia 2020 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał na pięcioletnią kadencję komisję kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy. Komisja ta na stałe współpracuje z naszym ośrodkiem.

Komisja posiada następujący zakres uprawnień egzaminacyjnych:

  • grupa 1 – punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
  • grupa 2 – punkty: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
  • grupa 3 – punkty: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Skład komisji

 1. Marcin Kowalczyk – przewodniczący komisji.
 2. Dariusz Kmiecik – zastępca przewodniczącego komisji.
 3. Dominik Banaś – członek komisji.
 4. Roman Leszto – członek komisji.
 5. Wojciech Bełda – członek komisji.
 6. Łukasz Sikorski – członek komisji.
 7. Marek Kamiński – członek komisji.
 8. Maciej Malkowski – członek komisji.
 9. Karol Bednarek – członek komisji.
 10. Nikiel Paweł – członek komisji.
 11. Marek Robocień – członek komisji.
 12. Adam Sikora – sekretarz komisji.

Zasoby powiązane

 1. Przykładowe pytania egzaminacyjne – część ogólna.
 2. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 1.
 3. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 2.
 4. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 3.
 5. Aktualne terminy szkoleń z dozoru i eksploatacji z egzaminami.