Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacja – grupa 2

23 maja 2024 23:03

Cena

349 

/ os

ROZPOCZĘCIE

ZAKOŃCZENIE

MIEJSCE SZKOLENIA

TELEFON

E-MAIL

Liczba dostępnych miejsc:

0

Details

Egzamin składa się przed Komisja Kwalifikacyjną nr 723 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja egzaminacyjna egzaminuje w grupie drugiej w następującym zakresie punktów:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW.
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW.
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Powiązane informacje

  1. Wniosek egzaminacyjny – eksploatacja – grupa 2.
  2. Efekty kształcenia – grupa 2.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem – wszystkie dane w zakładce kontaktu.

Podstawą prawną przeprowadzenia egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.