2024.08.21 – szkolenie okresowe bhp (kadra kierownicza, inżynieryjna, administracyjno-biurowa)

21 sierpnia 2024 09:00

Cena

99 

/ os

ROZPOCZĘCIE

ZAKOŃCZENIE

MIEJSCE SZKOLENIA

TELEFON

Liczba dostępnych miejsc:

24

Szczegóły wydarzenia

Uwagi odnośnie organizacji szkolenia

  1. Szkolenie okresowe bhp realizowane jest w grupach do 24 osób.
  2. Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin dydaktycznych (8h x 45 minut) resztę godzin dydaktycznych dla szkolenia okresowego bhp dla kadry kierowniczej, pracodawców, inżynierów stanowi czas na samokształcenie (8 godzin dydaktycznych).
  3. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Ćwiczenia z tematyki pierwszej pomocy, realizowane są z wykorzystaniem manekinów do resuscytacji.
  5. Po zakończonym szkoleniu słuchacz otrzymuje zaświadczenie na dokumencie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
  6. Zajęcia odbywają się w komfortowej klimatyzowanej sali.
  7. W cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
  8. Obiekt nasz jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Tematyka szkolenia

Program szkolenia jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jesteśmy placówką uprawnioną do kształcenia osób dorosłych i odpowiednio nadzorowaną i wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Informacje dodatkowe

rodzaj szkolenia

szkolenie dla kadry kierowniczej i pracodawców, szkolenie dla kadry inżynieryjno-technicznej, szkolenie dla pracowników administracyjo-biurowych i innych