Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacja – grupa 3

8 lutego 2023 11:13

Cena

260 

/ os

ROZPOCZĘCIE

ZAKOŃCZENIE

MIEJSCE SZKOLENIA

TELEFON

E-MAIL

Liczba dostępnych miejsc:

621

621 w magazynie

Details

Egzamin składa się przed Komisja Kwalifikacyjną nr 660 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja egzaminacyjna egzaminuje w grupie trzeciej w następującym zakresie punktów:

3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).
5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 3,4,5,6,7,8.

Powiązane informacje

  1. Wniosek egzaminacyjny – eksploatacja – grupa 3.
  2. Efekty kształcenia – grupa 3.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem – wszystkie dane w zakładce kontaktu.

Podstawą prawną przeprowadzenia egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.