Egzamin kwalifikacyjny – dozór – grupa 1

23 maja 2024 23:15

Cena

260 

/ os

ROZPOCZĘCIE

ZAKOŃCZENIE

MIEJSCE SZKOLENIA

TELEFON

E-MAIL

Liczba dostępnych miejsc:

542

542 w magazynie

Details

Egzamin składa się przed Komisja Kwalifikacyjną nr 723 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja egzaminacyjna egzaminuje w grupie pierwszej w następującym zakresie punktów:

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.

2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

5. Urządzenia elektrotermiczne.

6. Urządzenia do elektrolizy.

7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Powiązane informacje

  1. Wniosek egzaminacyjny – dozór – grupa 1.
  2. Efekty kształcenia – grupa 1.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem – wszystkie dane w zakładce kontaktu.

Podstawą prawną przeprowadzenia egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.