Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych

Udostępnij

Zapraszamy na II Konferencję Naukową „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Możliwości i zagrożenia”.

Czas i miejsce: 17-18 września 2013, Łódź

Organizatorami są: Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr oraz „EGO” Centrum Edukacji i Doradztwa. Celem Konferencji jest zaprezentowanie dorobku badawczego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle obowiązujących standardów.

W kręgu zainteresowania Konferencji znajdą się przede wszystkim zagadnienia związane z następującymi obszarami:

  1. Kultura bezpieczeństwa, a kultura organizacji.
  2. Bezpieczeństwo oparte na zachowaniu (BBS).
  3. Aspekty prawne bhp.
  4. Zagrożenia w środowisku pracy.
  5. Ergonomia stanowiska pracy.
  6. Zarządzanie wiedzą w kontekście bhp.
  7. Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa pracy.
  8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

Konferencja jest drugą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Poprzednia edycja odbyła się w 2011 roku i wzięło w niej udział ponad sto osób z różnych środowisk naukowych i ekonomicznych.

Pierwszego dnia Konferencji, odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa pracy i promocji zdrowia, w której udział wezmą zarówno przedsiębiorcy jak i przedstawiciele świata nauki i instytucji związanych z bezpieczeństwem. Nastąpi również rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu: „Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy 2013” oraz wręczenie statuetki „Motyl Bezpieczeństwa 2013”. Uczestnicy Konferencji zwiedzą także zakłady nagrodzone w Konkursie w poprzedniej edycji.

Więcej informacji pod adresem: www.modernsafetystandards.pl