Konkurs „Motyl Bezpieczeństwa 2013”

Udostępnij

Konkurs o tytuł: „Lidera w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy”.
Konkurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw wykazujących innowacje w dziedzinie poprawy warunków pracy, ochrony zdrowia i prewencji zagrożeń zawodowych. Laureaci otrzymają statuetkę „Motyl Bezpieczeństwa 2013”.
Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz „EGO” Centrum Edukacji i Doradztwa. Celem konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.
Kandydaci do nagrody powinni wykazać innowacyjne rozwiązania w zakresie: dbałości o bezpieczeństwo pracowników, budowania świadomości bezpieczeństwa w środowisku pracy, nowatorskich rozwiązań technologicznych kształtujących bezpieczeństwo, angażowania pracowników w tworzenie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy.
Laureatami konkursu w ubiegłych latach były takie przedsiębiorstwa jak: DELL Product Poland, Philips Lightning Poland, Flextronics Logistics, Sonoco. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowej Konferencji „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”, która odbędzie się w dniach 17-18.09.2013r. w Łodzi.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31.05.2013 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępne są na stronie: www.modernsafetystandards.pl