Czy egzaminy odbywają się tego samego dnia co szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych?

Kiedy

Egzaminy kwalifikacyjne z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odbywają się w dniu szkolenia, po jego zakończeniu. Możliwe jest zorganizowanie egzaminu w innym dniu, wszystko zależy od ustaleń z klientem zlecającym usługę w naszym ośrodku.

Kto egzaminuje?

Egzamin jest przeprowadzany przez 3 osobowy zespół egzaminacyjny. Egzamin kwalifikacyjny zwany potocznie „sepowskim” lub po prostu „egzamin sep”, jest przeprowadzany przed Komisją powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Z naszym ośrodkiem współpracuje Komisja Kwalifikacyjna Nr 723.

Przydatne linki

  1. Skład Komisji Kwalifikacyjnej nr 723.
  2. Przykładowe pytania egzaminacyjne – część ogólna.
  3. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 1.
  4. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 2.
  5. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 3.
  6. Aktualne terminy szkoleń z dozoru i eksploatacji z egzaminami.