Zapraszamy na dodatkowy termin szkolenia z egzaminami z dozoru i eksploatacji (26 kwietnia)