Zapraszamy na bezpłatne szkolenia okresowe bhp dla pracodawców

szkolenia bhp udt sep łódź dozór eksploatacja gazy 1kv

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

CEDEGO – Adam Sikora wraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi serdecznie zapraszają pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących na terenie województwa łódzkiego działalność gospodarczą w sektorach:

 • budownictwo,
 • ochrona zdrowia,
 • transport i przetwórstwo przemysłowe;

na bezpłatne szkolenia okresowe bhp.

Odbywają się one w CEDEGO przy ulicy Szczecińskiej 74 w Łodzi w godzinach 9:00 – 15:00 w następujących terminach:

 • 21-22 wrzesień 2013,
 • 28-29 wrzesień 2013,
 • 3-4 październik 2013,
 • 12-13 październik 2013,
 • 16-17 październik 2013,
 • 24-25 październik 2013,
 • 14-15 listopad 2013,
 • 16-17 listopad 2013,
 • 30 listopad – 1 grudzień 2013,
 • 5-6 grudzień 2013.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@teststronki.pl bądź telefoniczny: 42 6520334, 42 6521135, 515 099059 w celu dokonania zgłoszenia. O przyjęciu uczestnika na szkolenie w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń.

Obowiązek szkolenia okresowego bhp wynika z Kodeksu Pracy (art. 237. § 2.).

Szkolenia organizowane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 0 poz. 186 z późn. zm.).