Zapraszamy na bezpłatne szkolenia okresowe bhp dla pracodawców

szkolenia bhp udt sep łódź dozór eksploatacja gazy 1kv

Udostępnij

CEDEGO – Adam Sikora wraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi serdecznie zapraszają pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących na terenie województwa łódzkiego działalność gospodarczą w sektorach:
 • budownictwo,
 • ochrona zdrowia,
 • transport i przetwórstwo przemysłowe;
na bezpłatne szkolenia okresowe bhp. Odbywają się one w CEDEGO przy ulicy Szczecińskiej 74 w Łodzi w godzinach 9:00 – 15:00 w następujących terminach:
 • 21-22 wrzesień 2013,
 • 28-29 wrzesień 2013,
 • 3-4 październik 2013,
 • 12-13 październik 2013,
 • 16-17 październik 2013,
 • 24-25 październik 2013,
 • 14-15 listopad 2013,
 • 16-17 listopad 2013,
 • 30 listopad – 1 grudzień 2013,
 • 5-6 grudzień 2013.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@cedego.pl bądź telefoniczny: 42 6520334, 42 6521135, 515 099059 w celu dokonania zgłoszenia. O przyjęciu uczestnika na szkolenie w danym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązek szkolenia okresowego bhp wynika z Kodeksu Pracy (art. 237. § 2.). Szkolenia organizowane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 0 poz. 186 z późn. zm.).