Współpraca w zakresie Certyfikacji – Trener Poziom I, II, III

szkolenia bhp udt sep łódź

Udostępnij

Stowarzyszenie Rozwoju Kadr (reprezentowane przez dr Martę Znajmiecką-Sikora) podjęło współpracę z Katedrą Zarządzania Produkcją wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, reprezentowanych przez:

  • prof. dr hab. inż. Ryszarda Grądzkiego – Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania,
  • prof. dr hab. inż. Jerzego Lewandowskiego – Kierownika Katedry Zarządzania Produkcją.

Podjęta współpraca pozwoliła na stworzenie nowych standardów pracy Trenera, z wykorzystaniem doświadczenia oraz zasobów badawczych i naukowych partnerów – Politechniki Łódzkiej i Stowarzyszenia Rozwoju Kadr. Jednocześnie pozwoliła na korzystanie ze wspólnie wypracowanych standardów zarówno studentom Politechniki Łódzkiej, członkom Stowarzyszenia jak i wszystkim tym, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie Trenera.

Głównym założeniem sprzyjającym powstaniu współpracy jest zwrócenie szczególnej uwagi na rolę kompetencji zawodowych pracowników i ich wpływie na rozwój przedsiębiorstw w globalnym społeczeństwie informacyjnym, opartym jak dotąd głównie na zasobach wiedzy i dostępie do informacji o najnowszych badaniach naukowych.

Zobacz także pokrewną informację z działu aktualności: Współpraca w zakresie certyfikacji – Audytor wewnętrzny systemów zarządzania BHP.