Ważność egzaminów kwalifikacyjnych

ważność egzaminów kwalifikacyjnych

Udostępnij

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ważności egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (tzw. „SEP”) wydanych bezterminowo podajemy wykładnie prawną.

Ustawa z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2005r., nr 62, poz. 552) wprowadziła zmianę która spowodowała, że świadectwa kwalifikacyjne wydawane pomiędzy 21.06.2003r. a 03.05 2005r.,które były ważne bezterminowo, zachowują ważność do 3 maja 2010r.

Art. 16. Świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ustawy wymienionej w art. 1, wydane bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.