Udział w XII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca — organizator pracy bezpiecznej”

szkolenia bhp udt sep wstępne outsourcing łódź

Udostępnij

Nasza firma wzięła udział w XXIII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy w kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników etapu regionalnego „Pracodawca — organizator pracy bezpiecznej”.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzegania przepisów prawa pracy. Wprowadzony element rywalizacji powoduje, że przedsiębiorcy nie tylko starają się sobie dorównać, ale i być innowacyjnymi w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs nagradza pracodawców, którzy priorytetowo traktują bezpieczeństwo, zdrowie i życie pracowników.