Realizacja projektu promocyjnego POKL „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa”

Udostępnij

Informujemy, że od 01.06.2009 do 31.05.2010r realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych, działanie 9.3 – upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, projekt promocyjny „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa”.

Jego głównym celem jest propagowanie idei kształcenia przez całe życie. Adresatem są wszystkie osoby chcące podnosić swoje kwalifikacje, poszerzać kompetencje oraz nabywać nowe umiejętności w sformalizowany sposób.

W okresie trwania projektu powstanie:

  • szczegółowa baza placówek kształcenia ustawicznego, działających na terenie województwa łódzkiego;
  • infolinia, za pośrednictwem której udostępniane będą szczegółowe informacje o ścieżkach i zasadach podejmowania bądź kontynuowania formalnego kształcenia ustawicznego, możliwe także będą konsultacje on-line;
  • ponadto stworzony zostanie poradnik „Podstawy Kształcenia ustawicznego”.

Baza placówek pozwoli na samodzielną orientację w możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji w poszczególnych placówkach, miastach, w wybranym trybie nauczania oraz potrzebnego zakresu kształcenia. Umożliwi zdobywanie informacji o ścieżkach i zasadach podejmowania bądź kontynuowania kształcenia. Poradnik „Podstawy Kształcenia ustawicznego” udostępniony zostanie na stronie projektu.

Zapraszamy na portal internetowy projektu www.kwalifikacjetopodstawa.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.