Realizacja Projektu „Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”

szkolenia bhp udt sep łódź dozór eksploatacja gazy 1kv

Udostępnij

Centrum Edukacji i Doradztwa „EGO” – Adam Sikora podjęło współpracę z Katedrą Zarządzania Produkcją Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, reprezentowaną przez:

  • prof. dr hab. inż. Ryszarda Grądzkiego – Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania,
  • prof. dr hab. inż. Jerzego Lewandowskiego – Kierownika Katedry Zarządzania Produkcją.

Celem ogólnym projektu jest zbadanie stopnia świadomości pracodawców województwa dolnośląskiego i ich stopnia przygotowania do zmian w zakresie zarządzania służbami bhp w świetle wprowadzanych zmian prawnych, a co za tym idzie – organizacyjnych w przedsiębiorstwach.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki ogromnemu zaangażowaniu obu stron, wzajemnym udostępnieniu danych, opracowaniu materiałów oraz prowadzeniu konsultacji przy realizacji opracowań naukowo-badawczych związanych z realizacją ww. projektu.