Prezentacja wyników naszych badań na Konferencji w Atenach

projekt analiza bhp Łódź

Udostępnij

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Analiza i ocena stopnia dostosowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku” zostały zaprezentowane w dniach 16-19.03.2011 na 71-ej Międzynarodowej Atlantyckiej Konferencji Ekonomicznej w Atenach (Grecja).

Prelegentkami były współautorki raportu z badań dr Marta Znajmiecka-Sikora (Stowarzyszenie Rozwoju Kadr) oraz dr Katarzyna Boczkowska (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej), które przygotowały dwa wystąpienia: „Bariery we wdrażaniu standardów unijnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w polskich przedsiębiorstwach” oraz „Proces kształcenia służb BHP a rozwój organizacji” i tymi zagadnieniami zainteresowały zebranych na konferencji.