Udział w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) „Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach”

szkolenia bhp udt sep łódź

Udostępnij

Centrum Edukacji i Doradztwa „EGO” – Adam Sikora otrzymało od Państwowe Inspekcji Pracy (PIP) wyróżnienie za podjęte przez pracodawcę działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie.

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.