Społeczny Inspektor Pracy (SIP)

Cel

Zapoznanie uczestników z uprawnieniami i regulacjami dotyczącymi społecznych inspektorów pracy (sip).

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do osób mających pełnić lub pełniących obowiązki społecznych inspektorów pracy (sip).

Wielkość grupy

Praca w grupach do 15 osób, ze względu na ćwiczenia praktyczne w trakcie szkolenia.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne.

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Program ramowy

  1. Regulacje prawne (ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy, Uchwała Rady Państwa; obowiązki zakładu pracy wobec SIP; zadania społecznej inspekcji pracy; uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy).
  2. Propozycje planu pracy SIP.
  3. Formułowanie zalecenia przez zakładowego SIP.
  4. Zakres tematyczny przeglądu warunków pracy.
  5. Udział SIP w postępowaniu wypadkowym.
  6. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń zawodowych.
  7. Przepisy i zasady BHP.
  8. Ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i zasady ochrony przed zagrożeniami.

Społeczny inspektor pracy pełni ważną funkcję w zakładzie pracy. Przyczynia się do kształtowania bezpiecznych warunków pracy pełniąc rolę nadzoru pracowniczego. Uczestnictwo w szkoleniu dla społecznych inspektorów pracy ułatwi prawidłowe wykonywanie obowiązków.

Organizujemy szkolenia zamknięte dla osób pełniących funkcję społecznego inspektora pracy na terenie całego kraju, dopasowane do potrzeb zakładu pracy. Skontaktuj się z nami, a otrzymasz indywidualną ofertę.