Zaświadczenie o ukończeniu kursu – wzór od 2023 roku

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – wzór

Osoba (kursant), po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2175).

Podstawą wydania tego rozporządzenia jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Uchylone rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632) w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych utraciło swoją ważność.