Przetwarzanie danych osobowych przy szkoleniach UDT

Poniżej znajdują się akty prawne na podstawie których nasz ośrodek przetwarza dane osobowe w związku z realizacją szkoleń kwalifikacyjnych zakończonych egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

  1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami.
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych.
  3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.W razie pytań lub wątpliwości odnośnie przetwarzania danych prosimy o kontakt mailowy z ośrodkiem.