Materiały uzupełniające do szkolenia z budowania świadomości w obszarze bhp dla kadry kierowniczej

Poniżej znajdują się pełne wersje aktów prawnych dla uczestników szkolenia z budowania świadomości w obszarze bhp dla kadry kierowniczej (wyciąg z systemu lex na dzień 20.05.2022 r.).
  1. Kodeks pracy (stan na 23.04.2022 r.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (stan na 20 listopada 2021 r.).
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (stan na  01.09.2019 r.).
  4. Kodeks karny (stan na 12.01.2022 r.).
  5. Kodeks cywilny (stan na 5.10.2021 r.).