Materiały uzupełniające do szkolenia z budowania świadomości w obszarze bhp dla kadry kierowniczej

Poniżej znajdują się pełne wersje aktów prawnych dla uczestników szkolenia z budowania świadomości w obszarze bhp dla kadry kierowniczej (wyciąg z systemu lex na dzień 06.03.2024 r.).

  1. Kodeks pracy (stan na 06.03.2024 r.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (stan na 06.03.2024 r.).
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (stan na 06.03.2024 r.).
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (stan na 06.03.2024 r.).

  5. Kodeks karny (stan na 06.03.2024 r.).
  6. Kodeks cywilny (stan na stan na 06.03.2024 r.).