Jakie są kategorie uprawnień do obsługi urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego?

Pracownik obsługujący urządzenia podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego (UDT), a w szczególności urządzenia transportu bliskiego (UTB) musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jest to określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Symbole kategorii urządzeń np.: I WJO, IIWJO, i S, II S, I P, II P – znajdują się na innej stronie naszego serwisu. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skierowania pracownika na szkolenie z zakresu obsługi danej kategorii urządzeń.
Dodatkowo należy pamiętać, że uprawnienia na wózki jezdniowe (popularnie zwane „widłowe”) mogą być nabywane na podstawie innego trybu wynikającego z dwóch aktów prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Odwołania do tych aktów znajdują się na dole niniejszej strony.

Przydatne linki

  1. Wykaz symboli kategorii obsługi urządzeń technicznych wg. UDT.
  2. Wykaz szkoleń kwalifikacyjnych dla operatorów urządzeń podlegających pod UDT.
  3. Oficjalna strona Urzędu Dozoru Technicznego.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.