Czy część okresowego szkolenia z zakresu bhp można odbyć samemu?

W przypadku pracowników na stanowiskach kierowniczych, pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry inżynieryjno-technicznej część lub całość szkolenia można odbyć w formie samokształcenia kierowanego, jednak w przypadku pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się tylko i wyłącznie w formie instruktażu.
Formą szkolenia zyskującą na popularności w ostatnich latach jest e-learning. Dopuszczalne jest szkolenie pracowników w zakresie bhp w tej formie – z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Więcej na temat e-learningu znajduje się w naszym serwisie www.elearning.computer.