Dodatkowy termin szkolenia z dozoru i eksploatacji w dniu 25 stycznia