Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych u nas w ośrodku lub zapytaj o ofertę dla Ciebie.

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Cel

Uzyskanie uprawnień w zakresie eksploatacji i/lub dozoru sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Wielkość grupy

Ze względu na komfort pracy ze słuchaczami prowadzimy zajęcia w grupach do 25 osób.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (45 minut). W przypadku organizacji szkoleń zamkniętych pod indywidualne potrzeby danego Klienta czas szkolenia może ulegać zmianie.

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie przeprowadzane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zmianami). Egzaminy odbywają się przed Komisją Kwalifikacyjną nr 660, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza:

 • uczeniu się przez doświadczenie,
 • wytworzeniu osobistego zaangażowania,
  możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników,
 • możliwości porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną,
 • sprawdzaniu różnych działań w praktyce.

W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Uczestnicy naszych szkoleń dostają bezpłatnie:

 • podręcznik ogólny do zajęć,
 • dodatkowe podręczniki stosownie do grupy urządzeń o które się ubiegają na egzaminie.

Specyfikacja grup urządzeń elektroenergetycznych objętych szkoleniem i egzaminem kwalifikacyjnym

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.

2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

5. Urządzenia elektrotermiczne.

6. Urządzenia do elektrolizy.

7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Prezentowane szkolenie z egzaminami jest bardzo popularne. Przeprowadziliśmy już ponad kilkaset edycji, przeprowadziliśmy kilkanaście tysięcy egzaminów kwalifikacyjnych. Sprawdź nas! Organizujemy szkolenia zamknięte w tej tematyce na terenie całego kraju, dopasowane do potrzeb danego pracodawcy. Prosimy o kontakt z naszą firmą – przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę! Przez wiele lat obecności na rynku pomogliśmy już ponad dwóm tysiącom firm.

Zasoby powiązane

 1. Przykładowe pytania egzaminacyjne – część ogólna.
 2. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 1.
 3. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 2.
 4. Przykładowe pytania egzaminacyjne – grupa 3.
 5. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji grupa 1 (elektryczna) – eksploatacja (E1).
 6. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji grupa 1 (elektryczna) – dozór (D1).
 7. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji grupa 2 (cieplna) – eksploatacja (E2).
 8. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji grupa 2 (cieplna) – dozór (D2).
 9. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji grupa 3 (gazowa) – eksploatacja (E3).
 10. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji grupa 3 (gazowa) – dozór (D3).
 11. Efekty kształcenia dla szkolenia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – grupa 1.
 12. Efekty kształcenia dla szkolenia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – grupa 2.
 13. Efekty kształcenia dla szkolenia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – grupa 3.