Cel szkolenia

Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych zgodnie z wymogami prawa.

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone dla osób, których praca związana jest z eksploatacją lub nadzorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.

Czas trwania

6 x 45 min szkolenie + 2 x 45 min egzamin przed komisją kwalifikacyjną nr 660, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.

Specyfikacja grup elektroenergetycznych

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 KPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 KPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ww. Punktach.

Kalendarz otwartych szkoleń i egzaminów z dozoru i eksploatacji

14 styczeń

2022.01.14 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

14 stycznia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
03 Luty

2022.02.03 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

3 lutego 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
11 Luty

2022.02.11 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

11 lutego 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
17 Luty

2022.02.17 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

17 lutego 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
20 Luty

2022.02.20 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

20 lutego 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
25 Luty

2022.02.25 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

25 lutego 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
28 Luty

2022.02.28 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

28 lutego 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
03 Marzec

2022.03.03 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

3 marca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
11 Marzec

2022.03.11 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

11 marca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
17 Marzec

2022.03.17 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS]

17 marca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
25 Marzec

2022.03.25 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

25 marca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
31 Marzec

2022.03.31 – szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

31 marca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
08 kwiecień

2022.04.08– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

8 kwietnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
14 kwiecień

2022.04.14– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

14 kwietnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
22 kwiecień

2022.04.22– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

22 kwietnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
28 kwiecień

2022.04.28– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

28 kwietnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
06 Maj

2022.05.06– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

6 maja 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
12 Maj

2022.05.12– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

12 maja 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
20 Maj

2022.05.20– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

20 maja 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
26 Maj

2022.05.26– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

26 maja 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
03 czerwiec

2022.06.03– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

3 czerwca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
09 czerwiec

2022.06.09– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

9 czerwca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
24 czerwiec

2022.06.24– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

24 czerwca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
30 czerwiec

2022.06.30– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

30 czerwca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
15 Lipiec

2022.07.15– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

15 lipca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
21 Lipiec

2022.07.21– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

21 lipca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
29 Lipiec

2022.07.29– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

29 lipca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
04 sierpień

2022.08.04– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

4 sierpnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
12 sierpień

2022.08.12– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

12 sierpnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
18 sierpień

2022.08.18– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

18 sierpnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
26 sierpień

2022.08.26– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

26 sierpnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
01 wrzesień

2022.09.01– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

1 września 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
09 wrzesień

2022.09.09– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

9 września 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
15 wrzesień

2022.09.15– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

15 września 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
23 wrzesień

2022.09.23– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

23 września 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
29 wrzesień

2022.09.29– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

29 września 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
07 październik

2022.10.07– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

7 października 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
13 październik

2022.10.13– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

13 października 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
21 październik

2022.10.21– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

21 października 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
27 październik

2022.10.27– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

27 października 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
04 Listopad

2022.11.04– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

4 listopada 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
24 Listopad

2022.11.24– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

24 listopada 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
02 grudzień

2022.12.02– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

2 grudnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
08 grudzień

2022.12.08– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych [ TEAMS ]

8 grudnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 199 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
16 grudzień

2022.12.16– szkolenie z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

16 grudnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 299 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się