Wybierz szkolenie dla siebie! Jeżeli nie znaleźli Państwo szkolenia które w formie gotowej jest właściwe to prosimy o kontakt z nami. Corocznie organizujemy kilkadziesiąt szkoleń w obszarach bhp, transportu bliskiego i elektroenergetyki – budowanych od podstaw pod potrzeby naszych klientów.

Pozostałe szkolenia w naszej ofercie

 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek,
 • kurs dydaktyczny dla wykładowców tematyki bhp,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • społeczny inspektor pracy,
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
 • wypadkowość przy pracy – profilaktyka i postępowanie powypadkowe,
 • szkolenie dla osób wykonujących analizę i ocenę ryzyka zawodowego,
 • pola elektromagnetyczne – wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników przy pracy w narażeniu,
 • urządzenia mikrofalowe – wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników przy pracy w narażeniu,
 • ultradźwięki – wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników przy pracy w narażeniu,
 • urządzenia elektrotermiczne – wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników przy pracy w narażeniu,

Usługi

 • wypadek w drodze do/z pracy – postępowanie powypadkowe (procedura postępowania powypadkowego),
 • wypadek przy pracy – postępowanie powypadkowe (procedura postępowania powypadkowego),
 • outsourcing bhp.