Cel szkolenia

Szkolenie bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników administracyjno-biurowych;
 • pracowników placówek służby zdrowia;
 • pracowników szkół i innych placówek oświatowych;
 • pracowników jednostek naukowo-badawczych;
 • wszystkich pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób ze względu na efektywność procesu szkoleniowego. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w większych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z działem szkoleń ze względów na organizację szkolenia.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (8 x 45 min).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenia bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Organizacja tego szkolenia jest możliwa również w formie samokształcenia kierowanego, w tym w dogodnej dla pracownika i pracodawcy formie e-learningowej.

Program ramowy

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, z uwzględnieniem: praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

Organizujemy również szkolenia zamknięte dla pracowników administracyjno-biurowych i innych na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

Powiązane treści

 1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego dla stanowisk administracyjno-biurowych i innych.
 2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych).
 3. Kalendarz szkoleń otwartych realizowanych w naszym ośrodku.

Kalendarz otwartych szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych

20 styczeń

2022.01.20 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

20 stycznia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
24 marzec

2022.03.24 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

24 marca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
21 kwiecień

2022.04.21 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

21 kwietnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
12 maj

2022.05.12 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

12 maja 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
09 czerwiec

2022.06.09 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

9 czerwca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
07 lipiec

2022.07.07 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

7 lipca 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
04 sierpień

2022.08.04 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

4 sierpnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
08 wrzesień

2022.09.08 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

8 września 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
27 październik

2022.10.27 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

27 października 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
24 Listopad

2022.11.24 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

24 listopada 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję
15 grudzień

2022.12.15 – szkolenie okresowe bhp – (KK . INŻ. AB)

15 grudnia 2022 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź Od 99 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Wybierz opcję

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych