Cel szkolenia

Realizacja przepisów Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp, a w szczególności aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Wielkość grupy

Praca w grupach do 24 osób ze względu na efektywność procesu szkoleniowego. Istnieje możliwość organizacji szkoleń w większych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu tego z działem szkoleń ze względów na organizację szkolenia.

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (zgodnie z ww. rozporządzeniem 8 x 45 minut).

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych prowadzone jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Program ramowy

  1. Regulacje prawne z zakresu bhp, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

Organizujemy bardzo dużo szkoleń zamkniętych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych na terenie całego kraju, dostosowanych do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

Powiązane zasoby

  1. Efekty kształcenia szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp okresowe dla stanowisk robotniczych).
  3. Kalendarz szkoleń otwartych realizowanych w naszym ośrodku.

Kalendarz otwartych szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

15 Lipiec

2020.07.15 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

15 lipca 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
29 Lipiec

2020.07.29 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

29 lipca 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
12 Sierpień

2020.08.12 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

12 sierpnia 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
26 Sierpień

2020.08.26 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

26 sierpnia 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
04 Wrzesień

2020.09.04 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

4 września 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
16 Wrzesień

2020.09.16 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

16 września 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
30 Wrzesień

2020.09.30 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

30 września 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
14 Październik

2020.10.14 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

14 października 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
28 Październik

2020.10.28 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

28 października 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
10 Listopad

2020.11.10 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

10 listopada 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
25 Listopad

2020.11.25 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

25 listopada 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się
09 Grudzień

2020.12.09 – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

9 grudnia 2020 - 09:00 Szczecińska 74, Łódź 59 ,00  24 - liczba dostępnych miejsc
Zapisz się

szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych Łódź Aleksandrów Konstantynów Łódzki Zgierz Pabianice