Z dniem 30 maja 2017r. Komisja Kwalifikacyjna nr 660 została powołana na kolejną pięcioletnią kadencję. Komisja działa przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr. Komisja Kwalifikacyjna została Powołana przez . Niniejsza komisja jest organem egzaminacyjnym stwierdzającym kwalifikacje uczestników organizowanych przez nas szkoleń. Dla osób przystępujących tylko do egzaminów kwalifikacyjnych w ramach współpracy z Komisją proponujemy naszym Klientom stałe terminy egzaminów kwalifikacyjnych w naszej siedzibie.

Przewodniczącym Komisji jest Pan mgr inż. Zdzisław Sobczak. Wiceprzewodniczącym jest Pan mgr inż. Czesław Stępień. Komisja jest uprawniona do egzaminowania w następującym zakresie uprawnień:

 1. Grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
 2. Grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 3. Grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Komisja liczy 12-stu członków i jest uprawniona do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych. Skład Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 wraz z zakresem uprawnień jej członków:

 1. Przewodniczący komisji – Zdzisław Sobczak
  • grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 2. Zastępca przewodniczącego – Czesław Stępień
  • grupa 1 pkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 3. Członek komisji i sekretarz – Michał Frątczak
  • grupa 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 6, 7, 8, 10.
 4. Członek komisji – Czesław Reczulski
  • grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 5. Członek komisji – Mieczysław Broda
  • grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 6. Członek komisji – Mirosław Grzelakowski
  • grupa 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 7. Członek komisji – Andrzej Bielecki
  • grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 8. Członek komisji – Andrzej Ludwik
  • grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 9. Członek komisji – Jan Olszacki
  • grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 10. Członek komisji – Paweł Gąsiorowicz
  • grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 6, 7, 8, 10.
 11. Członek komisji – Tomasz Filipkowski
  • grupa 1 pkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
 12. Członek komisji – Wojciech Gil
  • grupa 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.
  • grupa 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
  • grupa 3 pkt 3, 4, 6, 7, 8, 10.