Egzamin kwalifikacyjny – eksploatacja – grupa 1

260 ,00 

Najważniejsze informacje o usłudze

  • grupa 1 obejmuje: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • egzamin kwalifikacyjny (eksploatacja – grupa 1) zdaje się po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej i złożeniu wniosku egzaminacyjnego;
  • egzamin przeprowadzany jest przed komisją w naszej siedzibie lub w przypadku większej ilości egzaminów w miejscu wskazanym przez Klienta;
  • świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w terminie do 3 dni roboczych od złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym;
  • wzór świadectwa kwalifikacyjnego jest zgodny z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie stwierdzania kwalifikacji;
  • opłata egzaminacyjna jest ceną urzędową i jest jednakowa w całym kraju (stanowi 10% najniższego wynagrodzenia w gospodarce) w danym roku i jest ustalana na dzień złożenia egzaminu.

 

753 w magazynie

Szczegóły

Egzamin składa się przed Komisja Kwalifikacyjną nr 660 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja egzaminacyjna egzaminuje w grupie pierwszej w następującym zakresie punktów:

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.

2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

5. Urządzenia elektrotermiczne.

6. Urządzenia do elektrolizy.

7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Powiązane informacje

  1. Wniosek egzaminacyjny – eksploatacja – grupa 1.
  2. Efekty kształcenia – grupa 1.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem – wszystkie dane w zakładce kontaktu.

Podstawą prawną przeprowadzenia egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

You may also like…