Egzamin kwalifikacyjny – dozór – grupa 3

260 ,00 

Najważniejsze informacje o usłudze

  • grupa 3 obejmuje: urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
  • egzamin kwalifikacyjny (dozór– grupa 3) zdaje się po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej i złożeniu wniosku egzaminacyjnego;
  • egzamin przeprowadzany jest przed komisją w naszej siedzibie lub w przypadku większej ilości egzaminów w miejscu wskazanym przez Klienta;
  • świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w terminie do 3 dni roboczych od złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym;
  • wzór świadectwa kwalifikacyjnego jest zgodny z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie stwierdzania kwalifikacji;
  • opłata egzaminacyjna jest ceną urzędową i jest jednakowa w całym kraju (stanowi 10% najniższego wynagrodzenia w gospodarce) w danym roku i jest ustalana na dzień złożenia egzaminu.

 

328 w magazynie

Szczegóły

Egzamin składa się przed Komisja Kwalifikacyjną nr 660 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja egzaminacyjna egzaminuje w grupie trzeciej w następującym zakresie punktów:

3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).
5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Powiązane informacje

  1. Wniosek egzaminacyjny – dozór – grupa 3.
  2. Efekty kształcenia – grupa 3.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem – wszystkie dane w zakładce kontaktu.

Podstawą prawną przeprowadzenia egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

You may also like…