Egzamin kwalifikacyjny – dozór – grupa 2

260 ,00 

Najważniejsze informacje o usłudze

  • grupa 2 obejmuje: urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
  • egzamin kwalifikacyjny (dozór– grupa 2) zdaje się po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej i złożeniu wniosku egzaminacyjnego;
  • egzamin przeprowadzany jest przed komisją w naszej siedzibie lub w przypadku większej ilości egzaminów w miejscu wskazanym przez Klienta;
  • świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w terminie do 3 dni roboczych od złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym;
  • wzór świadectwa kwalifikacyjnego jest zgodny z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie stwierdzania kwalifikacji;
  • opłata egzaminacyjna jest ceną urzędową i jest jednakowa w całym kraju (stanowi 10% najniższego wynagrodzenia w gospodarce) w danym roku i jest ustalana na dzień złożenia egzaminu.

 

526 w magazynie

Szczegóły

Egzamin składa się przed Komisja Kwalifikacyjną nr 660 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisja egzaminacyjna egzaminuje w grupie drugiej w następującym zakresie punktów:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW.
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW.
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Powiązane informacje

  1. Wniosek egzaminacyjny – dozór – grupa 2.
  2. Efekty kształcenia – grupa 2.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem – wszystkie dane w zakładce kontaktu.

Podstawą prawną przeprowadzenia egzaminu jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

You may also like…