This event has passed

2022.05.17 – szkolenie: pierwsza pomoc przedmedyczna (wg standardu BLS AED) i obsługa apteczek

17 maja 2022 09:00

BHP20201126PPP-2-1-1

Cena

149,00 

/ os

ROZPOCZĘCIE

ZAKOŃCZENIE

MIEJSCE SZKOLENIA

TELEFON

Liczba dostępnych miejsc:

14

14 w magazynie

Szczegóły wydarzenia

Uwagi odnośnie organizacji szkolenia

 1. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane jest w grupach do 14 osób, żeby zmaksymalizować efektywność szkolenia.
 2. Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin dydaktycznych (8h x 45 minut).
 3. Zajęcia prowadzone są przez lekarza lub ratownika medycznego w formie wykładu wspartego prezentacją multimedialną oraz ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia są realizowane z wykorzystaniem manekinów do resuscytacji z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED).
 4. Po zakończonym szkoleniu słuchacz otrzymuje zaświadczenie na dokumencie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 5. Zajęcia odbywają się w komfortowej klimatyzowanej sali.
 6. W cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
 7. Obiekt nasz jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Tematyka szkolenia

 1. Organizacja postępowania na miejscu wypadku – czym jest pierwsza pomoc.
 2. Ocena zagrożenia przez osoby udzielające pierwszej pomocy.
 3. Basic Live Support (BLS) – podstawowe zabiegi ratujące życie oraz BLS AED.
 4. Ocena obrażeń u poszkodowanych.
 5. Zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych.
 6. Przygotowanie manualne do postępowania w najczęstszych zdarzeniach wypadkowych.
 7. Przygotowanie osób poszkodowanych do transportu.
 8. Sposoby powiadamiania służb ratowniczych.
 9. Pierwsza pomoc – aspekty prawne.
 10. Wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki.
 11. Praktyczne ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz manekinami do ćwiczeń z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED).
 12. 20 % zniżki od 3 osób

Jesteśmy placówką uprawnioną do kształcenia osób dorosłych i odpowiednio nadzorowaną i wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.