Kadra

Adam SikoraAdam Sikora

Założyciel i właściciel CEDEGO od 1 czerwca 2004 roku. Lekarz medycyny, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa dowodowego. Szkoleniowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w dochodzeniach powypadkowych (wypadki śmiertelne i ciężkie). Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej nr 723. Z zamiłowania pasjonat „dwóch kółek”.

Izabela Wawrzyniak

Koordynator ds. szkoleń. Mgr psychologii z 20-letnim doświadczeniem w obszarze HR. W zespole CEDEGO od 2022.
Koordynuje pracę zespołu i czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji szkoleń z zakresu bhp.

Marta Herczyńska

Absolwentka kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również w 2016 roku studia podyplomowe na kierunku Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i od tamtego czasu pogłębia swoje doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu bhp oraz zajmuje się pełną obsługą bhp w firmach produkcyjnych i usługowych.

Adam Gajewski

Trener/doradca w obszarze bhp. Absolwent wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Ukończył również w 2012 roku studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych ds. BHP w międzynarodowych korporacjach. Obecnie zajmuje się doradztwem i obsługą bhp w firmach produkcyjnych i usługowych. Prowadzi również szkolenia z zakresu bhp.

Waldemar Kasprzak

Absolwent kierunku Elektrotechnika i Elektronika na Politechnice Łódzkiej. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu projektami. Od wielu lat zajmuje się wykonawstwem robót w sektorach: utrzymania ruchu, zarządzania obiektem, instalacjach przemysłowych (WN, SN, NN). Prowadzi szkolenia z zakresu elektroenergetyki we grupach kwalifikacyjnych a w szczególności w obszarze pomiarów elektrycznych.

Łukasz Sikorski

Elektrotechnik, absolwent kierunku maszyn elektrycznych, transformatorów oraz techniki wysokich napięć. Były nauczyciel akademicki Politechniki Łódzkiej z tytułem doktorskim. Specjalista techniki wysokich napięć oraz pomiarów elektrycznych. Właściciel firmy dostarczającej urządzenia badawcze, stosowane w wysokonapięciowych elektrotechnologiach przemysłowych. Rzeczoznawca SEP i biegły sądowy. W naszym zespole jest trenerem. Jest również członkiem Komisji Kwalifikacyjnej nr 723.

Marek Robocień

Inżynier środowiska od 1994 w zawodzie (tzw. inżynieria sanitarna sieci, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz przesył gazu). Od 2011 roku posiada pełne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania pracami. Od 2018 roku biegły sądowy z zakresu sanitarnego w Sadzie Okręgowym w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Autor ponad 100 opinii technicznych i ekspertyz dla prywatnych przedsiębiorców oraz 68 opinii technicznych i ekspertyz dla sądów. Nadzoruje i kieruje pracami na budowach z pełnej branży sanitarnej. Na Przełomie września i października 2020 roku rozpoczął współprace z nami jako trener szkolący osoby ubiegające się o nadanie kwalifikacji energetycznych wszystkich trzech grup, a od listopada 2021 roku członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 723.

Mateusz Grabarczyk

Starszy inspektor ds. BHP. Absolwent Politechniki Łódzkiej, gdzie w 2021 roku na wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji ukończył studia I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. Od 2022 roku w zespole CEDEGO.

Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz

Trener. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z bhp na Politechnice Łódzkiej i prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej informacji o nas w zakładce o firmie.