Adam Sikora

Adam Sikora

Dyrektor CEDEGO. Założyciel i właściciel powstałej w 2004 roku firmy CEDEGO. Lekarz medycyny, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa dowodowego. Szkoleniowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarach bhp, pierwszej pomocy oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp. Specjalizuje się w dochodzeniach powypadkowych. Z zamiłowania informatyk i pasjonat „dwóch kółek”.

Weronika Gładka

Specjalista ds. szkoleń. W zespole CEDEGO od 2017 roku. Kontaktuje się bezpośrednio z Klientami naszej firmy. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem usług szkoleniowych.

Katarzyna Bolanowska

Trener/doradca ds. bhp. Absolwentka wydziału Mechanicznego i Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy bhp w 2013 r. i od tego czasu aktywnie rozwija się w tej dziedzinie. W swojej karierze zawodowej zarządza bezpieczeństwem i higieną pracy w obszarach produkcji, oświaty oraz BPO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bhp również w języku angielskim. Prywatnie osoba udzielająca się społecznie na rzecz propagowania turystyki górskiej pieszej i rowerowej.

Marta Pędzicka

Trener/doradca ds. bhp. Absolwentka kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również w 2016 roku studia podyplomowe na kierunku Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i od tamtego czasu pogłębia swoje doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu bhp oraz zajmuje się pełną obsługą bhp w firmach produkcyjnych i usługowych.

Paweł Namieciński

Trener/doradca ds. bhp. W zespole CEDEGO od 2017 roku. Inżynier, absolwent Politechniki Łódzkiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Ewelina Zduniak

Trener/doradca ds. bhp. Absolwentka kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy na Politechnice Łódzkiej. Współpracę z firmą CEDEGO rozpoczęła w lipcu 2016 roku prowadząc szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pełniąc obsługę w obszarze bhp.

Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz

Trener. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z bhp na Politechnice Łódzkiej i prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mieczysław Broda

Trener. Inżynier w zakresie elektroenergetyki z ponad 35 letnim stażem pracy w krajowej energetyce zawodowej. Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 powołanej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr. Szkoleniowiec z ponad 15 letnim doświadczeniem, prowadzący liczne warsztaty z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Dominujący obszar zainteresowań zawodowych i zaangażowania w działaniu to propagowanie szeroko pojętej kultury technicznej oraz aspektów bezpieczeństwa w energetyce.

Andrzej Bielecki

Trener. Inżynier w zakresie automatyki i metrologii elektrycznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce zawodowej. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w krajowej energetyce. Aktywny członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr. Doświadczony trener prowadzący kursy z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Czesław Stępień

Inżynier mechanik, specjalizacja budowa maszyn. 45 lat pracy w eksploatacji i dozorze urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych cieplnych i gazowych. Od 2016 roku jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr, od 2017 roku jako Zastępca Przewodniczącego tej Komisji. Korzystając z ogromnego doświadczenia zawodowego, prowadzi szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień energetycznych na wszystkie grupy E i D.

 

Więcej informacji o nas w zakładce o firmie.