Informacje podstawowe


Instruktaż ogólny

dd.mm.rrrr
Jeżeli instruktaż był przeprowadzony jednego dnia - wypełnij tylko pole "od".
dd.mm.rrrr

Instruktaż stanowiskowy

1
dd.mm.rrrr
Jeżeli instruktaż był przeprowadzony jednego dnia - wypełnij tylko pole "od".
dd.mm.rrrr
2
Wypełniać w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. pkt. 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
dd.mm.rrrr
Jeżeli instruktaż był przeprowadzony jednego dnia - wypełnij tylko pole "od".
dd.mm.rrrr